GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 18
Số lượt truy cập: 5613638
QUẢNG CÁO
Quyết định vv cử Tổ tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ lũ lụt tháng 10 26/10/2020 10:27:09 SA

  PHÒNG GD & ĐT LỆ THUỶ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH MỸ THỦY            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                         

 Số:   79   / QĐ - TH             Mỹ Thủy, ngày  25 tháng   10  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc cử Tổ tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ lũ lụt tháng 10

Năm học 2020 - 2021

                                                           

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THỦY

 

Căn cứ tình hình lũ lụt trên địa bàn xã Mỹ Thủy;

Để việc tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ hiệu quả;

Xét tình hình thực tế của đơn vị .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ lũ lụt tháng 10 năm 2020 của trường TH Mỹ thủy gồm các ông (bà) có tên sau:

1.    Bà Công Thị Lý    P.HT               Trưởng ban

2.    Bà Phạm Thị Hà   TTVP               Phó ban

3.    Bà Trần Thị Lệ Thủy    TPVP        Thư kí

4.    Ông Trương Châu Thoại              Ban viên

5.    Bà Nguyễn Thị Duyên                 Ban viên

          Điều 2. Tổ tiếp nhận có nhiệm vụ tiếp nhân hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân; bàn bạc phân phối kịp thời, hợp lý; ghi chép đầy đủ số hàng, nhà tài trợ, ước thành tiền (nếu có).

          Tổ tiến hành làm việc từ ngày 25/10/2020 và giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các GVCN, các bộ phận liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu thi hành Quyết định này./.

 

                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                     Nguyễn Thị Lợi

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Lợi
Nguyễn Thị Lợi
Hiệu trưởng
Công Thị Lý
Công Thị Lý
P.Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882948 * Email: thmythuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com