THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 17
Số lượt truy cập: 3488782
QUANG CÁO
Kế hoạch hoạt động thư viện - thiết bị trường học 12/6/2011 9:47:13 AM

  Phòng GD - ĐT  Lệ THUỷ       cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

      Trường TH Mỹ Thuỷ                 Độc lập Tự do Hạnh phúc

       ------œ--------                      ----------&œ----------

     Số: 01/KHTV                     Mỹ Thuỷ, ngày 05 tháng 9 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

 

phần I:  đặc điểm tình hình :

I . những căn cứ để xây dựng

1 . Mô hình trường, lớp - học sinh:

Trường gồm 2 khu vực:

*  Khu vực 1:  Trung tõm 13 lớp, đúng tại thôn Mỹ Hà. Có 13 lớp :1B; 1C; 2B; 2C; 3A; 3B; 3C; 4A; 4B; 4C; 5A; 5B; 5C. Tổng số học sinh: 360 em.

* Khu vực 2: Thuộc thôn Mỹ Giang. Có 2 lớp : 1A; 2A. Tổng số học sinh: 42 em.

 Tất cả học sinh: Học theo chương trình đổi mới giáo dục phổ thông. 

2 . Đặc điểm dân cư địa lý:

Trường thuộc vùng nông thôn, toàn xó cú 4 thụn ( Mỹ Hà, Thuận Trạch, Mỹ Trạch, Thồng Nhất ) địa bàn tương  đối rộng. Kinh tế hộ gia đình chưa cao. Cuộc sống người dân chủ yếu dựa  vào sản xuất nông nghiệp, hoa màu, không có nghề phụ. Mật độ phân bố dân cư giũa các vùng chưa đồng đều. Công tác xã hội hoá giáo dục đã có nhiều chuyển biến  rõ rệt. Nhu cầu văn hoá giáo dục ngày càng cao.

3 . Thực tế hoạt động Thư viện - Thiết bị trong những năm qua:

Trong những năm gần đây hoạt động Thư viện - Thiết bị đã có nhiều chuyển biến tốt. Số lượng 3 kho sách ngày một tăng trưởng. Giáo viên đã có kinh nghiệm làm thêm đồ dùng dạy học cho các khối đổi mới. Giáo viên, học sinh tham gia thuê, mượn, đọc sách nhiều. Hàng năm, TV phát động phong trào  ủng hộ sách cho học sinh vùng khó khăn và học sinh nghèo ở trường đạt nhiều kết quả. Tổng số kinh phí mà học sinh học sinh quyên góp để tăng trưởng kho sách 1ên 10.000 đồng... Song bên cạnh đó vẫn còn có một số khó khăn:

- Học sinh học cả ngày nên công tác phục vụ bạn đọc còn hạn chế (chủ yếu là cho học sinh mượn về nhà đọc và tham khảo thêm).

- Thiết bị: Đồ dùng dạy học của khối 1, 2 dần dần xuống cấp, cũ nhưng chưa thay thế kịp thời.

4. Xếp loại thư viện năm học 2010 - 2011:

      + Thư viện: Tiên tiến xuất sắc.

     + Thiết bị: Tốt.

Phần II:  Mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp:

I . Mục tiêu:   Thư viện - Thiết bị trong năm học 2011 - 2012 : Giữ vững danh hiệu Thư viện  Xuất sắc.

1: Thư viện:  Các chỉ tiêu cần đạt:

1.1:  Sách tham khảo, đọc thêm:

- Mua bổ sung sách Tiếng Anh, tin học, sách nâng cao toán, tiếng việt và các loại sách tham khảo khác. 200 bản, trị giá 4,0  triệu đồng.

-  Có đủ các loại báo, tạp chí.

1.2 . Sách ngiệp vụ: Mua bổ sung:

- Khối 1: 3 bộ, trị giá: 343.000 đồng.

- Khối 2: 3 bộ, trị giá: 343.000 đồng.

- Khối 3: 3 bộ, trị giá: 214.900 đồng.

1.2.3  Sách giáo khoa:

- Cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho giáo viên và học sinh.

2. Thiết bị: Các chỉ tiêu cần đạt:

-          Tổ chức tốt việc sử dụng đồ dùng dạy học hiện có.

-          Tổ chức làm thêm đồ dùng dạy học ở các khối lớp: Mỗi giáo viên ít nhất 2 đồ dùng dạy họ có giá trị/năm

- Thiết bị dạy học cần mua bổ sung :  

+ 2 bộ thiết bị GV lớp 1 môn Toán và Tiếng việt

+ 40 cái kéo học sinh.

+ 32 bộ kỹ thuật HS lớp 5

2 .  Những nhiệm vụ và giải pháp để đạt được:

2.1.  Xây dựng nguồn kinh phí:

- Tiết kiệm kinh phí từ  ngân sách để tăng trưởng kho sách: 4,0 triệu đồng.

- Vận động học sinh ủng hộ từ quỹ bạn đọc để tăng trưởng kho sách Thiếu Nhi:  5,0 triệu đồng.

- Vận dụng cho học sinh  thuê đồ dùng nhằm bổ sung hư hỏng, mất mát trong năm học: 5,0 triệu.

2.2.  Xây dựng cơ sở vật chất:

- Tham mưu với lãnh đạo nhà trường tu sữa nâng cấp phòng đọc,  phòng thiết bị đảm bảo tính qui mô hơn.

- Tăng trưởng thêm máy tính phục vụ bạn đọc nâng cao kiến thức tầm hiểu biết cho CB,GV, HS.

- Làm cửa liên thông giữa thư viện và phòng đọc của giáo viên, phòng tin và phòng thư viện để tiện cho việc tra cứu, nghiên cứu tài liệu và đọc sách báo qua mạng Internet.

Phần III. Triển khai kế hoạch tháng

Tháng

Chủ đề

Kế hoạch trọng tâm TV - TB

9

 

 

 

 

 

 

 

 

           Thực hiện ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. PGD KT c/tác chuẩn bị k/giảng. Triển khai c/vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đ/đức của HCM".Tổ chức k/giảng năm học mới, phát động "cuộc vận động... tiêu cực"

 

- Công bố lịch làm việc của TV-TB.

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ cho giới thiệu sách nhân ngày lễ lớn.

- Khảo sát tình hình SGK trong HS, phối hợp với GVCN nhắc nhở để mua đủ sách theo quy định.

- Làm kế hoạch mua bổ sung kéo, bộ lắp ghép kĩ thuật và bộ thiết bị lớp 1 cho GV giảng dạy kịp thời.

- Tiếp tục triển khai cho giáo viên, học sinh mượn TBDH đưa về tận lớp học, sửa chữa bổ sung TB thiếu.

- Rà soát, KT lại hệ thống sổ sách TV-TB, quy trình đăng ký sách, TB phát hiện sai sót bổ sung kịp thời.

- KTSD, bảo quản TBDH của GV.

- Cấp thẻ bạn đọc mới cho HS khối 3,4,5 (khu vực trung tâm), GV mượn sách cho HS khối 1,2 .

- Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, HS thực hiện nội quy TV, mục lục TV, phương pháp bảo quản sách.

- Xây dựng bộ hồ sơ thư viện.

- Làm kế hoạch tăng trưởng đầu sách .

 

10

 

 

 

 

           Kỷ niệm ngày thành lập HPNVN 20/10. Phát động p/trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11, Thanh tra toàn diện, thành tra Đ/mới GDPT,  TV xử lý kĩ thuật sách, tập huấn. Phục vụ bạn đọc.

 

- Kiểm kê sách còn trong kho sau khi cho giáo viên mượn để đối chiếu sổ, phân loại sắp xếp lại.

- Chuẩn bị kế hoạch tổ chức đọc sách  tìm hiểu chủ đề CMT10 Nga 10/10 và chủ đề Nhà giáo VN 20/11.

- Tổ chức cho HS đến TV đọc sách vào chiều thứ 5 hàng tuần, luân chuyển sách giữa các lớp. GVCN mượn sách cho học sinh khối 1,2, theo lịch.

- Đôn đốc KT phong trào đọc sách, đảm bảo liên tục.

- KTSĐTBH trong giáo viên.

- Tiếp tục xây dựng bộ hồ sơ TV, viết phích sách.

 

11

 

 

 

 

 

           HĐ kỉ niệm 20/10. KTĐKĐ1. Tổng kết 5 năm t/hiện c/trình SGK mới. SHCMLT. Các trường b/cáo t/kếtKTĐK với PGD.

 

- Tổ chức trưng bày, GT, điểm sách theo chủ đề: Nhà giáo VN. Hội nghị bạn đọc. Tuyên truyền phát động phong trào “Bông hoa điểm 10”.

- Tăng cường KT phong trào đọc sách, đảm bảo liên tục và KTSĐTBH trong giáo viên.

- Làm thư mục về chuyên đề Văn- Tiếng việt và chuyên đề Toán.

- Kiểm tra và cho học sinh đọc sách báo qua mạng.

 

12

 

 

 

              Tổ chức các HĐ chào mừng 22/12. C/bị các đ/kiện để sơ kết học kì I

Hội thảo Liên trường. HKPĐ cấp trường. Thi HSNK, GVDG cấp trường.

 

- Bổ sung sách báo, tài liệu cho TV (SGV, SGK phục vụ học kỳ II.

- Chuẩn bị sơ kết phong trào đọc sách, GTS, điểm sách, tổng hợp tình hình SD ĐD DH trong học kỳ I.

- Báo cáo kết quả HĐTV-TB trong học kỳ I theo chuẩn quy định cho PGD.

- Kiểm tra , tổng hợp tình hình SDTBH đổi mới.

- Chuẩn bị cho GV-HS mượn sách-TB kỳ II.

- GTS, chủ đề, chủ điểm 22/12.

- Kiểm tra và cho học sinh đọc sách báo qua mạng.

 

1

 

 

              Hưởng ứng ngày HS (9/1) , sơ kết học kì I năm học 2011-2012 và triển khai c/trình học kì II. Sơ kết cuộc v/động:"Nói không...."KTĐKĐ2. Hội thảo MLT. KTCĐVSCĐ, dạy2buổi/ngày , XSĐ.

 

 

- Tiếp tục phát hành sách  cho mượn SGK,STK học kỳ II kịp thời. Thu hồi sách kỳ I.

- Tiếp tục KT phong trào đọc sách trong cán bộ , giáo viên và HS, hướng vào chủ đề năm học 2010, chào mừng ngày thành lập ĐCSVN 3/2.

- Kiểm tra và cho học sinh đọc sách báo qua mạng.

- Tổ chức sinh hoạt nhóm nghiệp vụ TV-TB theo cụm.

- Xử lý hồ sơ thư viện.

 

2

 

 

              Tổ chức các HĐ mừng Đảng, mừng xuân. Nghỉ Tết Nguyên Đán, tham gia Tết trồng cây, thanh tr toàn diện. KT trường học. Sở-PGD KT T/hiện cuộc vận động "Hai không". Thi Olimpic cấp huyện.

 

- Đưa hoạt động thư viện vào chiều sâu.

- Tiếp tục thu hồi sách kỳ I.

- Kiểm tra sách giáo khoa trong HS nhằm động viên HS sử dụng, bảo quản tốt sách trong học tập.

- Giới thiệu danh mục sách viết về phụ nữ Đoàn TNCS nhân kỷ niệm ngày 8/3 và ngày 26/3

- Kiểm tra việc SD và bảo quản TBDH từng phòng, từng lớp.

 

3

 

 

 

             Chào mừng 8/3 và 26/3. KT c/tác Đội trường học. KTĐKĐ3,SHCMLT. Thi Olimpic cấp tỉnh. Các đơn vị KT TV-TB theo chuẩn. ĐK SGK 2012 - 2013 và TLq/lí

 

- Chuẩn bị kiểm tra công nhận TV-TB trường học theo kế hoạch của PGD.

- Tổ chức sinh hoạt nhóm nghiệp vụ TV-TB theo cụm.

- Tổ chức phong trào đọc sách quanh chủ đề 8/3 và 26/3.

- Kiểm tra việc SD và bảo quản TBDH từng phòng, từng lớp.

- Kiểm tra và cho học sinh đọc sách báo qua mạng.

 

4

 

 

 

 

          Tổ chức HĐ c/mừng 30/4 và 1/5. KT t/hiện cuộc v/động"Hai không" với 4 nội dung... . Chuẩn bị ủng hộ sách cho HS vùng cao, khó khăn.

 

- Tiếp tục công tác tháng 3:

- Tổ chức trưng bày,GTS kỷ niệm 30/4 và 1/5.

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ ôn tập học kỳ 2 và ôn tập cuối năm.

- Tự kiểm tra đánh giá công nhận TV-TB trường học theo các chuẩn quy định nộp về PGD.

- Củng cố và sắp xếp lại TV-TB đón đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục.

- Tổ chức củ soát cơ số sách TL chuẩn bị đăng ký SGK,SGV năm học 2012 - 2013 cho HS và GV.

- Đăng ký TL chuyên môn, quản lý trường học

5

 

 

 

 

 

            Đẩy mạnh các hoạt động mừng SN Bác Hồ 19/5. T/kết và báo cáo k/quả HĐ TV-TB trường học, ủng hộ sách.

 

- Trưng bày và GTS viết về Bác Hồ kính yêu.

- Thu hồi sách -TB trong GV và HS.

- Xử lý kho sách, chuẩn bị cho hội đồng nhà trường kiểm kê. Tổ chức bảo dưỡng đúng quy định.

- TK công tác TV-TB trường học.

- Báo cáo c/tác TV-TB trường học năm học 2011 - 2012 về PGD.

- Tổ chức kiểm kê TV-TB theo đúng quy định.

- Phát động p/trào ủng hộ sách cho HS vùng cao tối thiểu 7 bộ/khối nộp về PGD vào tháng 8/2012.

 

 

 

6+7

 

             Triển khai h/đ hè. Tổ chức 1/6. Thực hiện tháng"Hành động vì trẻ em". Duyệt k/hoạch năm học 09-10. Bố trí GV nghỉ phép...Triển khai h/đ :Đên ơn dáp nghĩa". Chuẩn bị tuyển sinh lớp 1. Tiếp nhận SGK cho năm học mới...

 

- Sắp xếp lại kho sách theo quy định, triển khai bảo quản sách TL, trang TB trong thời gian nghỉ hè, kiểm tra thường xuyên chống mối mọt, ẩm ướt, chuột, chống cháy.

 

 

 

 

8

 

 

 

 

              Học sinh tựu trường. Tuyển sinh lớp 1. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Triển khai xây dựng và hoàn thành công trình cơ bản...

 

- TV-TB chuẩn bị năm học mới(vệ sinh, kiểm tra kho sách, TB, bổ sung các loại sổ sách).

- Lập kế hoạch hoạt động, dự kiến kinh phí bổ sung TL, TBDH và các trang TB khác. Đề xuất với BGH và tổ chức hoạt động.

- Tiếp tục giới thiệu và phát hành sách, có KH bổ sung SGK cho TV. Tổ chức cho GV,HS thuê mượn đầy đủ.

- Triển khai phương tiện để trưng bày TBDH theo yêu cầu của lớp và bộ môn, cho GV mượn TBDH đưa về tận lớp học.

 


Nơi nhận:

- BGH nhà trường

- Đăng Web                                           CB Thư viện - Thiết bị

        
                                                                                Trần Thị Lê Thủy

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hoàng Thị Hòa
Hoàng Thị Hòa
Hiệu trưởng
Công Thị Lý
Công Thị Lý
P. Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882948 * Email: thmythuy@lethuy.edu.vn